Thor Arne Heggtveit

- Eivind Auverseker -


Hovudside
Tilbake

 

Les e-mail

 

 

 

 
        Tast: CTRL+F for å søke
 
Etterkommerar etter Eivind Talleivson Auverseker (1835-1939)
 
1.    Eivind Talleivson Auverseker , f. 01.09.1835, Åsen u/Heggtveit i Lårdal, (sønn av Talleiv Olavson Dalastøyl og Gro Olavsdtr Lauvkvålen ). Han gift Ingebjørg Olavsdtr Auverseker , 00.00.1858, f. 00.00.1831, (datter av Olav Tovson og Gunvor Eilevsdtr Haukom ) d. 00.00.1882.  Eivind døde 02.04.1939, Auverseker i Høydalsmo.
                                  Barn:
                            i        Gro Eivindsdtr Auverseker , f. 25.07.1859.  Hun gift Albert Heide , f. 00.00.0000, Danmark, d. 00.00.0000, Amerika.  Gro døde 00.00.0000, Amerika.
                            ii        Olav Eivindson Auverseker , f. 23.05.1862, Lofthus Haugen i Eidsborg, d. 02.05.1863.
               2.          iii        Olav Eivindson Auverseker f. 07.06.1864.
               3.          iv        Talleiv Eivindson Auverseker f. 11.09.1867.
               4.          v        Gunvor Eivindsdtr Auverseker f. 19.01.1870.
 
2. Generasjon
 
2.    Olav Eivindson Auverseker , f. 07.06.1864, Lofthus Haugen i Eidsborg.  Han gift Ingebjørg Tarjeisdtr Storkos , 00.00.1895, f. 22.02.1875, (datter av Tarjei Olavson Åkre og Åse Olavsdtr Rue ) d. 12.08.1944, Auverseker i Høydalsmo.  Olav døde 29.04.1945, Auverseker i Høydalsmo.
                                  Barn:
                            i        Ingebjørg Olavsdtr Auverseker , f. 10.10.1895, d. 00.00.0000.
               5.          ii        Anne Olavsdtr Auverseker f. 22.08.1897.
                            iii        Eivind Olavson Auverseker , f. 08.10.1899, Auverseker i Høydalsmo, d. 00.00.1925.
               6.          iv        Åse Olavsdtr Auverseker f. 31.12.1901.
                            v        Eilev Olavson Auverseker , f. 11.11.1904, Auverseker i Høydalsmo.  Han gift Anna Aslaksdtr Selstø , f. 03.03.1913, Selstø i Lårdal, (datter av Aslak Sørenson Selstø og Gunvor Ånundsdtr Skatter ) d. 23.09.1995, Tokke Helsesenter i Dalen.  Eilev døde 19.04.1959, Auverseker i Høydalsmo.
               7.          vi        Tarjei Olavson Auverseker f. 01.03.1907.
               8.        vii        Ingebjørg Olavsdtr Auverseker f. 03.04.1909.
               9.        viii        Gunvor Olavsdtr Auverseker f. 06.08.1911.
               10.        ix        Oskar Olavson Auverseker f. 28.12.1913.
 
3.    Talleiv Eivindson Auverseker , f. 11.09.1867, Lofthus Haugen i Eidsborg.  Han gift Aslaug Steinarsdtr Kvaale , 00.00.1899, f. 01.07.1878, Kvaale i Smørklepp i Høydalsmo, (datter av Steinar Kjetilson Kvaale og Gunhild Eivindsdtr Kleppo ) d. 00.00.1906.  Talleiv døde 00.00.1948.
                                  Barn:
               11.        i        Ingebjørg Talleivsdtr Auverseker f. 11.01.1900.
                            ii        Steinar Talleivson Auverseker , f. 08.03.1901, d. 29.10.1902.
               12.        iii        Gunhild Talleivsdtr Auverseker f. 08.07.1902.
                            iv        Steinar Talleivson Auverseker , f. 15.06.1904, d. 00.00.1925, Heistadmoen.
 
4.    Gunvor Eivindsdtr Auverseker , f. 19.01.1870, Lofthus Haugen i Eidsborg.  Hun gift Aslak Erikson , f. 00.00.0000, Vinje, d. 00.00.0000, Amerika.  Gunvor døde 00.00.0000, Amerika.
                                  Barn:
                            i        Ingebjørg Aslaksdtr , f. 00.00.1895, Auverseker i Høydalsmo, d. 00.00.1899.
                            ii        Erik Aslakson , f. 00.00.0000, Groven i Eidsborg, d. 00.00.0000.
                            iii        Ingebjørg Aslaksdtr , f. 00.00.1901, Groven i Eidsborg, d. 00.00.0000.
                            iv        Eivind Aslakson , f. 00.00.1904, Lofthus i Eidsborg, d. 00.00.0000.
 
3. Generasjon
 
5.    Anne Olavsdtr Auverseker , f. 22.08.1897, Auverseker i Høydalsmo.  Hun gift Åsmund Knutson Nyland , 00.00.1925, f. 00.00.1892, Lårdal, (sønn av Knut Åsmundson Nyland og Edel Kjetilsdtr Nordskog ) d. 00.00.1967.  Anne døde 00.00.1948.
                                  Barn:
               13.        i        Knut Åsmundson Nyland f. 26.10.1926.
               14.        ii        Bjørg Edel Åsmundsdtr Nyland f. 04.01.1931.
 
6.    Åse Olavsdtr Auverseker , f. 31.12.1901, Auverseker i Høydalsmo.  d. 00.00.1980.
                                  Barn:
               15.        i        Olav Haraldson f. 22.03.1928.
 
7.    Tarjei Olavson Auverseker , f. 01.03.1907, Høydalsmo.  Han gift Anne Hansdtr Dalen , 00.00.1936, i Høydalsmo, f. 30.08.1913, Bø, (datter av Hans Johannesson Slåttedalen og Kjersti Olavsdtr Dalen ) d. 14.10.1990, Tokke Helsesenter i Dalen.  Tarjei døde 20.03.2001, Tokke Helsesenter i Dalen.
                                  Barn:
               16.        i        Ingebjørg Tarjeisdtr Auverseker f. 20.06.1936.
 
8.    Ingebjørg Olavsdtr Auverseker , f. 03.04.1909, Auverseker i Høydalsmo.  Hun gift Ove Bruhaug , f. 17.04.1911, Morgedal, d. 00.00.1995, Rød i Gjerpen.  Ingebjørg døde 00.05.1985, Rød i Gjerpen.
                                  Barn:
                            i        Olav Oveson Bruhaug , f. 00.00.0000.
 
9.    Gunvor Olavsdtr Auverseker , f. 06.08.1911, Auverseker i Høydalsmo.  Hun gift Gunnar Jonson Sandvik , f. 21.03.1913, (sønn av Jon Sandvik ) d. 26.10.1994.  Gunvor døde 24.02.1943, Nordå i Høydalsmo.
                                  Barn:
               17.        i        Jon Gunnarson Sandvik f. 22.04.1936.
 
10.    Oskar Olavson Auverseker , f. 28.12.1913, Auverseker i Høydalsmo.  Han gift Åse Mikkelsdtr Kilen , f. 03.12.1919, (datter av Mikkel Kilen og Gunhild Halvorsdtr Skaret ). Oskar døde 00.10.1983, Tokke Helsesenter i Dalen.
                                  Barn:
               18.        i        Gudny Bjørg Oskarsdtr Auverseker f. 20.09.1938.
                            ii        Eva Marie Oskarsdtr Auverseker , f. 24.11.1944, d. 00.00.1974.
               19.        iii        Ingrid Oddlaug Oskarsdtr Auverseker f. 04.12.1945.
 
11.    Ingebjørg Talleivsdtr Auverseker , f. 11.01.1900, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Hun gift Olav Olavson Ormestøyl , f. 00.00.1900, Kollberg i Lårdal, (sønn av Olav Tarjeison Ormestøyl og Gunhild Gunvulvsdtr Holte ) d. 00.00.0000.  Ingebjørg døde 00.00.0000.
                                  Barn:
               20.        i        Torleiv Olavson Ormestøyl f. 06.08.1926.
               21.        ii        Arnhild Olavsdtr Ormestøyl f. 09.09.1932.
 
12.    Gunhild Talleivsdtr Auverseker , f. 08.07.1902, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Hun gift Gunnar Olavson Åbø , f. 00.00.0000, Nissedal, d. 00.00.1983.  Gunhild døde 00.00.1976.
                                  Barn:
               22.        i        Einar Gunnarson Åbø f. 27.11.1922.
               23.        ii        Tordis Gunnarsdtr Åbø f. 02.09.1926.
               24.        iii        Steinar Gunnarson Åbø f. 22.09.1930.
 
4. Generasjon
 
13.    Knut Åsmundson Nyland , f. 26.10.1926, Lårdal.  Han gift Anne Skeie , f. 00.00.0000, Rauland.  Knut
                                  Barn:
                            i        Sigrid Knutsdtr Nyland , f. 00.00.1958, Rauland.
                            ii        Åsne Knutsdtr Nyland , f. 00.00.0000.
                            iii        Edel Knutsdtr Nyland , f. 00.00.0000.
 
14.    Bjørg Edel Åsmundsdtr Nyland , f. 04.01.1931, Nyland i Lårdal.  Hun gift Torbjørn Tesdal , f. 00.00.1930.
                                  Barn:
                            i        Jan Åge Torbjørnson Tesdal , f. 00.00.1956.
                            ii        Marianne Torbjørnsdtr Tesdal , f. 00.00.1958.
                            iii        Bjørn Ivar Torbjørnson Tesdal , f. 00.00.0000.
 
15.    Olav Haraldson , f. 22.03.1928.  Han gift Henny Nilssen , f. 14.06.1936.
                                  Barn:
               25.        i        Magne Olavson Haraldson f. 00.00.1958.
               26.        ii        Åshild Olavsdtr Haraldsen f. 04.04.1964.
 
16.    Ingebjørg Tarjeisdtr Auverseker , f. 20.06.1936, Høydalsmo.  Hun gift Einar Halvorson Heggtveit , 30.06.1956, i Lårdal Kyrkje, f. 12.05.1930, Lårdal, (sønn av Halvor Mikkelson og Kari Knutsdtr Nyland ) d. 31.05.1997, Tokke Helsesenter i Dalen.
                                  Barn:
               27.        i        Hallvard Einarson Heggtveit f. 23.05.1957.
               28.        ii        Thor Arne Einarson Heggtveit f. 01.08.1958.
               29.        iii        Liv Kari Einarsdtr Heggtveit f. 22.02.1962.
 
17.    Jon Gunnarson Sandvik , f. 22.04.1936.  Han gift Karin Albertsdtr Andersen , f. 29.01.1943, (datter av Albert Andersen og Birgit Andersen ).
                                  Barn:
               30.        i        Gunnar Albert Gunnarson Sandvik f. 13.10.1962.
                            ii        Gunn Berit Gunnarsdtr Sandvik , f. 01.04.1964.
                            iii        Dag Rune Gunnarson Sandvik , f. 24.08.1970.
 
18.    Gudny Bjørg Oskarsdtr Auverseker , f. 20.09.1938.  Hun gift Per Olav Gjerstad , f. 00.00.0000.
                                  Barn:
                            i        Åshild Persdtr Gjerstad , f. 00.00.0000.
 
19.    Ingrid Oddlaug Oskarsdtr Auverseker , f. 04.12.1945.  Hun gift Sigurd Verpe , f. 00.00.0000, Bø, d. 19.11.1996, Bergen.
                                  Barn:
                            i        Gro Sigurdsdtr Verpe , f. 00.00.0000.
 
20.    Torleiv Olavson Ormestøyl , f. 06.08.1926.  Han gift Marie Svingen , f. 00.00.0000.
                                  Barn:
               31.        i        Eldbjørg Torleivsdtr Ormestøyl f. 03.01.1958.
                            ii        Tove Aud Torleivsdtr Ormestøyl , f. 00.00.1960, Høydalsmo.
                            iii        Gunn Marit Torleivsdt Ormestøyl , f. 00.00.1963, Høydalsmo.
 
21.    Arnhild Olavsdtr Ormestøyl , f. 09.09.1932.  Hun gift Knut Ståland , f. 19.03.1930, Kviteseid, d. 04.06.1999, Tokke Helsesenter i Dalen.
                                  Barn:
                            i        Ole Arvid Knutson Ståland , f. 00.00.0000.
                            ii        Svein Inge Knutson Ståland , f. 00.00.1956, Høydalsmo.  Han gift Astrid Ståland , f. 00.00.0000.
 
22.    Einar Gunnarson Åbø , f. 27.11.1922, Høydalsmo.  Han gift Ingebjørg Halvorsdtr Hovden , f. 02.08.1920, (datter av Halvor Knutson Hovden og Margit Jonsdtr Limoen ). Einar døde 15.03.1992, Rjukan Sjukehus.
                                  Barn:
               32.        i        Gunn Haldis Einarsdtr Åbø f. 23.06.1945.
               33.        ii        Marit Einarsdtr Åbø f. 07.10.1947.
 
23.    Tordis Gunnarsdtr Åbø , f. 02.09.1926, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Hun gift Peder Severinsen , f. 29.07.1925, Gjerpen.  Tordis døde 04.11.2001.
                                  Barn:
               34.        i        Stein Pederson Severinsen f. 00.00.0000.
 
24.    Steinar Gunnarson Åbø , f. 22.09.1930, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Han gift Karin Larsen , f. 00.00.0000, Halden.
                                  Barn:
                            i        Kjetil Steinarson Åbø , f. 00.00.0000.
 
5. Generasjon
 
25.    Magne Olavson Haraldson , f. 00.00.1958.  Han gift Ellen .
                                  Barn:
                            i        Tom Magne Magneson Haralden , f. 21.02.1982, Geithus.
 
26.    Åshild Olavsdtr Haraldsen , f. 04.04.1964.  Hun gift Tom Kjølstad , f. 21.05.1960, Hokksund.
                                  Barn:
                            i        Steffen Tomson Kjølstad , f. 05.08.1984, Hokksund.
                            ii        Sondre Tomson Kjølstad , f. 01.06.1988, Hokksund.
 
27.    Hallvard Einarson Heggtveit , f. 23.05.1957, Lårdal.  Partner Nancy Bokn , f. 19.04.1958, Skånevik.
                                  Barn:
                            i        Maria Hallvardsdtr Heggtveit , f. 29.04.1983, Etne.
                            ii        Ann Camilla Hallvardsdtr Heggtveit , f. 08.03.1990, Etne.
 
28.    Thor Arne Einarson Heggtveit , f. 01.08.1958, Lårdal.  Han gift Asgjerd Eivindsdtr Strondi , 13.10.1979, i Eidsborg Stavkyrkje, f. 02.02.1960, Morgedal, (datter av Eivind Olavson Strondi og Borgny Halvorsdtr Kleiv ).
                                  Barn:
                            i        Bjørg Thorsdtr Heggtveit , f. 29.02.1980, Høydalsmo.
                            ii        Einar Thorson Heggtveit , f. 27.06.1982, Høydalsmo.
                            iii        Eivind Thorson Heggtveit , f. 27.06.1982, Høydalsmo.
 
29.    Liv Kari Einarsdtr Heggtveit , f. 22.02.1962, Lårdal.  Hun gift Alfred Olavson Selstø , 00.00.1981, i Lårdal Kyrkje, f. 31.08.1953, Lårdal, (sønn av Olav Aslakson Selstø og Anne Endresdtr Skarprud ).
                                  Barn:
                            i        Anette Alfredsdtr Selstø , f. 07.12.1981, Lårdal.
                            ii        Charlotte Alfredsdtr Selstø , f. 15.01.1985, Lårdal.
                            iii        Bjørn Inge Alfredson Selstø , f. 26.03.1991, Lårdal.
 
30.    Gunnar Albert Gunnarson Sandvik , f. 13.10.1962.  Han gift Wenche Haugen , f. 00.00.0000, Bø.
                                  Barn:
                            i        Odin Gunnarson Sandvik , f. 00.00.0000.
                            ii        Eira Gunnarsdtr Sandvik , f. 00.00.0000.
 
31.    Eldbjørg Torleivsdtr Ormestøyl , f. 03.01.1958, Høydalsmo.  Hun gift Erling Eriksen , f. 07.12.1959.
                                  Barn:
                            i        Tarjei Erlingson Ormestøyl , f. 07.07.1986.
                            ii        Per Erlingson Ormestøyl , f. 18.03.1988.
                            iii        Olav Erlingson Ormestøyl , f. 10.01.1992.
                            iv        Guro Erlingsdtr Ormestøyl , f. 00.00.1993.
 
32.    Gunn Haldis Einarsdtr Åbø , f. 23.06.1945, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Hun gift Tarjei Olavson Gåstjønn , f. 27.01.1945, Gåstjønn i Skafså, (sønn av Olav Tarjeison Gåstjønn og Magnhild Synnøve Sveinsdtr Vinjerue ).
                                  Barn:
               35.        i        Olav Tarjeisdtr Gåstjønn f. 13.04.1965.
                            ii        Einar Tarjeison Gåstjønn , f. 18.07.1967, Gåstjønn i Skafså.
               36.        iii        Knut Tarjeison Gåstjønn f. 24.07.1970.
                            iv        Gjermund Tarjeison Gåstjønn , f. 00.00.1979, Gåstjønn i Skafså.
 
33.    Marit Einarsdtr Åbø , f. 07.10.1947, Auverseker Syd i Høydalsmo.  Hun gift Sigmund Kjetilson Kilen , f. 21.14.1948, Seljord, (sønn av Kjetil Kilen og Anna Emilie Lunde ).
                                  Barn:
               37.        i        Bjørg Sigmundsdtr Kilen f. 02.06.1968.
                            ii        Gunnar Sigmundson Kilen , f. 07.06.1973.
 
34.    Stein Pederson Severinsen , f. 00.00.0000.  Han gift Mona (Severinsen) , f. 00.00.0000.
                                  Barn:
                            i        Kaja Steinsdtr Severinsen .
 
6. Generasjon
 
35.    Olav Tarjeisdtr Gåstjønn , f. 13.04.1965, Gåstjønn i Skafså.  Han gift Marianne Wedding , f. 07.06.1964, Skien.
                                  Barn:
                            i        Anders Olavson Gåstjønn , f. 24.02.1992.
                            ii        Kristine Olavsdtr Gåstjønn , f. 30.09.1994, Smørklepp.
 
36.    Knut Tarjeison Gåstjønn , f. 24.07.1970, Gåstjønn i Skafså.  Han gift Sigrunn Skaret , f. 00.00.0000.
                                  Barn:
                            i        Gunhild Knutsdtr Gåstjønn , f. 00.00.0000.
                            ii        Tarjei Knutson Gåstjønn , f. 01.11.2000, Rjukan Sjukehus.
 
37.    Bjørg Sigmundsdtr Kilen , f. 02.06.1968.  Hun gift Ove Gunnarson Sending , f. 20.03.1968, (sønn av Gunnar Olavson Sending og Anne Olavsdtr Svendson ).
                                  Barn:
                            i        Håvard Oveson Sending , f. 00.00.0000.
 
     Tilbake
 

Send e-mail til thor.arne@heggtveit.no  med spørsmål eller kommentarar til dette Web-området.
Copyright © 2001-2006      -     Sist endra: 14 februar 2007 18:07:16