Thor Arne Heggtveit

- Kyrkjegardar -


Hovudside
Tilbake
Gravlagte Høydalsmo kyrkjegard
Gravlagte Lårdal kyrkjegard

 

Les e-mail

 

 

 

 

  Slekt       Slektlinkar        Slektoversikt  

 
Her ligg oversikt over gravlagte på kyrkjegardar. Førebels er det delar av Høydalsmo kyrkje som er registrert. Oversikten er ikkje komplett.
 

   


Send e-mail til thor.arne@heggtveit.no  med spørsmål eller kommentarar til dette Web-området.
Copyright © 2001-2006      -     Sist endra: 14 februar 2007 18:07:16